Com que Tails es basa en Debian, aprofita tot el treball realitzat per l'equip de seguretat de Debian. Com es cita a https://www.debian.org/security/:

Debian es pren la seguretat molt seriosament. Gestionem tots els problemes de seguretat que se'ns posen en coneixement i ens assegurem que es corregeixen en un termini raonable. Molts avisos es coordinen amb altres venedors de programari lliure i es publiquen el mateix dia que es fa pública una vulnerabilitat i també tenim un equip d'Auditoria de seguretat que revisa l'arxiu buscant errors de seguretat nous o no solucionats.

L'experiència ha demostrat que "la seguretat a través de l'obscuritat" no funciona. La divulgació pública permet solucions més ràpides i millors als problemes de seguretat. En aquest sentit, aquesta pàgina aborda l'estat de Debian pel que fa a diverses vulnerabilitats de seguretat conegudes, que podrien afectar Debian.

Vulnerabilitats de seguretat actuals

Vulnerabilitats de seguretat corregides

Altres vulnerabilitats resoltes en aplicacions incloses