Aquestes organitzacions, empreses i persones han ofert suport financer a Tails mitjançant subvencions, premis o donacions. Gràcies al seu suport substancial podem mantenir i millorar Tails. Gràcies!

Fer-se patrocinador

Sou una empresa o organització i voleu ajudar a Tails? Convertiu-vos en patrocinador!
Sou un particular i voleu ajudar a Tails? Rebem agraïts les vostres donacions!

Patrocinadors actuals

> 100 000$

50 000$ – 99 999$

10 000$ – 49 999$

1 000$ – 9 999$

Patrocinadors anteriors

2022

10 000$ – 49 999$

1 000$ – 9 999$

2021

> 100 000$

50 000$ – 99 999$

10 000$ – 49 999$

1 000$ – 9 999$

2020

50 000$ – 99 999$

1 000$ – 9 999$

2019

> 100 000$

10 000$ – 50 000$

1 000$ – 9 999$

2018

> 100 000$

10 000$ – 50 000$

1 000$ – 9 999$

2017

50 000$ – 99 000$

1 000$ – 9 999$

2016

> 100 000$

10 000$ – 49 999$

1 000$ – 9 999$

en espècie

2015

50 000$ – 99 999$

10 000$ – 49 999$

1 000$ – 9 999$

en espècie

2014

50 000$ – 99 999$

10 000$ – 49 999$

1 000$ – 9 999$

en espècie

2013

10 000$ – 49 999$

2012

en espècie

2011

10 000$ – 49 999$

2010

1 000$ – 9 999$