Tails és Programari Lliure: podeu baixar-lo, utilitzar-lo i compartir-lo sense restriccions.

El codi font de Tails es publica sota la llicència GNU/GPL (versió 3 o superior) i té Copyright (C) desenvolupadors de Tails info@tails.net. Qualsevol excepció a aquesta regla es documenta a continuació o al fitxer font afectat.

Tanmateix, Tails inclou un microprogramari no lliure per tal de funcionar amb el màxim de maquinari possible.

Codi font

La major part del programari inclòs a Tails s'obté directament dels paquets de Debian i Tails no els modifica ni els recompila.

Pàgina web

Aquest lloc web utilitza diverses imatges amb drets d'autor, llicències, marques comercials i termes de distribució diferents: