Canvis i actualitzacions

Problemes solucionats

  • S'evita el bloqueig quan la baixada d'una actualització s'atura i es reprèn. (#18435)

  • Es resol una possible escalada de privilegis mitjançant un atac d'enllaç simbòlic.

    Dennis Brinkrolf va descobrir que un adversari que pogués córrer arbitràriament codi com a usuari d'amnesia a Tails 5.9, podria haver augmentat els seus privilegis per llegir fitxers arbitraris al sistema. Podria haver estat possible utilitzar això com a part d'una cadena d'explotació per obtenir privilegis d'administrador.

Emmagatzematge Persistent

  • S'evita obrir la configuració de l'Emmagatzematge Persistent cada cop després d'iniciar sessió. (#19410)

  • Es resolen alguns casos de fallada per activar l'Emmagatzematge Persistent augmentant el temps d'espera de desbloqueig a 120 segons. (#19432)

Per a més detalls, llegiu el nostre registre de canvis.

Problemes coneguts

Cap específic d'aquesta versió.

Vegeu la llista de problemes de llarga durada.

Obtenir Tails 5.10

Per actualitzar el vostre llapis USB de Tails i mantenir el vostre Emmagatzematge Persistent

  • Les actualitzacions automàtiques estan disponibles des de Tails 5.0 o posterior a la versió 5.10.

    Podeu reduir la mida de la baixada de futures actualitzacions automàtiques fent una actualització manual a la darrera versió.

  • Si no podeu fer una actualització automàtica o si Tails no s'inicia després d'una actualització automàtica, proveu de fer una actualització manual.

Per instal·lar Tails en un nou llapis USB

Seguiu les nostres instruccions d'instal·lació:

L'Emmagatzematge Persistent del llapis USB es perdrà si instal·leu en comptes d'actualitzar.

Per només baixar

Si no necessiteu instruccions d'instal·lació o actualització, podeu baixar Tails 5.10 directament:

Què ve?

Tails 5.11 està programat per al 14 de març.